ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้รายงานข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น วิธีการในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและก็การให้กู้ยืมเงิน (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขายและก็พลเมืองจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม แล้วก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานควบคุม กระทั่งอาจทำให้เกิดความย่ำแย่ของพลเมือง

เนื่องด้วยยังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในแล้วก็ต่างแดน แล้วก็ตอนนี้มีผู้ให้บริการในต่างชาติหลายรายที่ประสบพบเจอกับปัญหาด้านสภาพคล่องจนจำเป็นต้องหยุดให้บริการและก็มีการระงับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสำหรับในการกำกับดูแล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้เงินหรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ว่าผลตอบแทนดังที่กล่าวผ่านมาแล้วมิได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากหาประโยชน์ (อาทิเช่น อาจมาจากงบประมาณผลักดันการค้าขายบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป เป็นต้น) ก็ตาม นอกจากมีลักษณะเป็นการผลักดันวิธีขายตามหลักหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการโฆษณาหรือเชิญคนทั่วๆไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ได้แก่ เป็นวิถีทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างแดนผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจได้ เป็นต้น

นอกนั้น ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นวิธีการ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและก็การกำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อแน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนและก็การจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ